Popoludnie v Zoborskom kláštore

Dátum podujatia: 14. Jún 2019
admins/14-06-2019_09-44-01_crop.jpg

od 17.00 do 22.00 h, areál Zoborského kláštora

Popoludnie v Zoborskom kláštore

  • o 18.00 h   prednáška STRAVA KAMALDULSKÝCH MNÍCHOV SPOD ZOBORA
    RNDr. Mgr. Marián Samuel, Mgr. Zora Miklíková Bielichová - Archeologický ústav   SAV Nitra 
  • o 19.00 h   koncert PAVOL HAMMEL

Sprievodný program:
tvorivé dielne pre deti, Detské múzeum Severka
sprevádzanie návštevníkov mníchom Filipom, RNDr. Pavel Žebrák
virtuálna prehliadka príbytku mnícha, Ivan Zelenay
Benediktínska vinica - zoborské víno - vinárstvo TRNOVEC
Stánok s občerstvením, BerCash s.r.o.

Doprava mestským vláčikom k ZOBORSKÉMU KLÁŠTORU - odchod o 18.00 h z Palárikovej ulice, cestovný lístok na vláčik platí na návrat do mesta s MHD.

V prípade nepriaznivého počasia sa prednáška a koncert uskutočnia v penzióne ARTIN.

Kalendár podujatí