Odpady

Dátum podujatia: 20. Jún 2019
admins/23-05-2019_11-56-16_crop.jpg

od 18.00 do 20.00 h, Trafačka, J. Kráľa 65, www.trafacka.sk

Odpady
Má Slovensko problém s odpadmi?
Čo sa deje s odpadom na skládke?
Príklad ekozločinu.
Angažovaný občan v environmente.
Vyriešime problém s odpadmi recykláciou?
Pravda o bioplastoch.
Skúsenosti s cestou k zero waste.

Kalendár podujatí