Beseda o duševnom zdraví: Osobnosť a spoločnosť

Dátum podujatia: 12. Jún 2019

o 18.00 h, Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk

Beseda o duševnom zdraví: Osobnosť a spoločnosť
Osobnosť predstavuje individuálny súbor duševných a telesných vlastností človeka, ktoré sa utvárajú v priebehu vývoja a prejavujú sa v sociálnych vzťahoch. Vrodené a získané vlastnosti tvoria štruktúru osobnosti, ktorá je pre každého človeka charakteristická. V priebehu individuálneho vývoja sa stále viac dopĺňajú vrodené dispozície (temperament) a obohacujú sa vlastnosťami získanými (charakter). Poruchy osobnosti sú variantou charakterových a temperamentových rysov, ktoré sa významne odchyľujú od rysov zjavných u väčšiny ľudí. K týmto rysom patria hlboko zakorenené a pretrvávajúce vzorce správania prejavujúce sa ako stereotypné reakcie na široký rozsah osobných a sociálnych situácií. Špecifické prejavy poruchy osobnosti teda nie sú obmedzené len na určitý "spúšťajúci podnet", ale prejavujú sa v rôznom kontexte (Praško, 2015). Pre nápadne sa správajúcich ľudí s poruchou osobnosti používa laická verejnosť stigmatizačné označenia ako "čudák", "nenormálny", "hysterka" a podobne.

Potvrdenými hosťami sú:
Klinický psychológ a psychoterapeut PhDr. Peter Klubert PhD., pôsobiaci v Nitre.
Autorka iniciatívy Psychiatria nie je na hlavu Klára Kusá Klara KLF Kusa ‧ Psychiatria nie je na hlavu

Vstupné sa neplatí, beseda je financovaná z grantu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Kalendár podujatí