Predajné dielničky (Deň krivých zrkadiel)

Dátum podujatia: 12. Jún 2019
admins/05-06-2019_10-15-48_crop.jpg

od 9.00 do 12.00 h, pred Ponitrianskym múzeom, Štefánikova 1

Predajné dielničky 
So svojimi výrobkami, spevom, tancom i divadelnými scénkami sa predstavia ľudia s mentálnym postihnutím z Nitrianskeho kraja.
Drobné predmety, výšivky, batiky, ozdoby, textilu i drôtu si okoloidúci môžu za symbolické ceny aj zakúpiť, čím podporia nielen ich aktivity, ale aj sebavedomie. Deň krivých zrkadiel vrcholí o 13.00 h vernisážou výtvarných a ručných prác v Ponitrianskom múzeu, počas ktorej budú ocenení i autori najlepších prác.
 Výstava potrvá do 30.6.2019.

Kalendár podujatí