Púť k Matke Božej

Dátum podujatia: 15. August 2019 do 18. August 2019
admins/12-08-2019_01-44-25_crop.jpg

Kalvária, www.biskupstvo-nitra.sk/put-k-matke-bozej

Púť k Matke Božej
PROGRAM:

Štvrtok 15. augusta 2019
- 6:30 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Peter Vagaš SVD, nemocničný kaplán v Nitre (kostol)

- 10:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova (kostol)

- 15:00 Eucharistická pobožnosť v maďarskom jazyku (kostol)

- 16:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Dr. György Herdics, šéfredaktor maďarského katolíckeho týždenníka Remény (kostol)

- 19:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Igor Kráľ SVD, správca farnosti Nitra – Kalvária (kostol)Sobota 17. augusta 2019
- 15:00 Svätá omša za účasti detí, celebruje P. Tomáš Gerboc SVD (kostol)
- 15:00 Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

- 16:00 Zábavný program pre deti (pastoračné centrum „Skalka“), prehliadka Misijného múzea
- 16:00 DUET tour - Interaktívny workshop: „7 pilierov dobrého manželstva“ s hudobným programom, organizuje Centrum pre rodinu (aula Misijného domu)

- 16:00 Obrad uvítania Misijného kríža s relikviami svätcov (v maďarskom jazyku, poľný oltár)

- 17:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Dr. Kornél Fábry, generálny sekretár Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti 2020 (poľný oltár)

- 19:00 Prednáška o úcte k Eucharistii a o eucharistických kongresoch (v maďarčine, aula Misijného domu)

- 19:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje Mons. Marián Šuráb (poľný oltár)

- 20:30 Posvätný ruženec a procesia k Lurdskej jaskyni

- 22:00 Večer Božieho milosrdenstva (duchovné pásmo so spoločenstvom Rodiny Panny Márie)

- 23:00 Svätá omša za účasti novokňazov Spoločnosti Božieho Slova a nitrianskej diecézy


Nedeľa 18. augusta 2019
- 5:00 Krížová cesta

- 6:30 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Peter Fillo SVD, misionár na Filipínach 

- 8:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy

- 10:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup 
- 15.00 Mariánska pobožnosť s eucharistickým požehnaním

Pozývajú Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre.

Kalendár podujatí