Drotár

Dátum podujatia: 23. September 2019
admins/05-08-2019_11-38-09_crop.jpg

o 10.00 h, Divadlo Andreja Bagara - Veľká sála, Svätoplukovo nám. 4,  www.dab.sk

Drotár
Príbeh veselohry z roku 1860 sa výnimočne neodohráva na Slovensku, ale v Budapešti, kde sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretávajú slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, nemecký Žid a český žandár. Každý s iným záujmom. Okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociánych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne vydajachtivých mladých slečien a pletky slobodných mládencov.
Vstupné 8 €.

Kalendár podujatí