Slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Dátum podujatia: 22. September 2019

od 13.00 do 17.00 h, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária

I. sviatok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku / II. slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie očami misionára v Brazílii
Prednášky pod garanciou pátra Jozefa Strečku.
Vstup zdarma.
Kontakt Ing. arch. Peter Hudák, PhD., peter.phoenix1@gmail.com, 0904 416 007

V rámci podujatia Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2019, www.dekd.sk

Kalendár podujatí