Agrokomplex 2019 -Slovenské poľnohosp.múzeum

Dátum podujatia: 22. August 2019 do 25. August 2019

Slovenské poľnohospodárske múzeum - Skanzen, Dlhá 92, www.agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk

Sprievodný program Slovenského poľnohospodárskeho múzea – Agrokomplex 2019

 • Štvrtok 22.8. 2019
  Traktorparáda – výstava  a ukážky historických traktorov
  Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00, 14:00, 16.00 h)
  Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
  Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume
  Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
  Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo
  (začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00)
  Predaj čerstvých pekárenských výrobkov

 • Piatok 23.8. 2019
  Traktorparáda – výstava  a ukážky historických traktorov
  Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00,14:00,16.00 h)
  Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
  Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume
  Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
  Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo (začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00)
  Predaj čerstvých pekárenských výrobkov

 • Sobota 24.8. 2019
  Traktorparáda – výstava, jazdy historických traktorov, vybrané dynamické ukážky spracovateľských technológií
  Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  10:00, 11:00, 14:00, 16:00 h)
  Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
  Vozenie na koni
  Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume
  Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
  Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo (začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00 h)
  Predaj čerstvých pekárenských výrobkov
  Včelárske bzučanie
  9:00   Otvorenie brán včelárskeho skanzenu
  9:30 – 14:30 Tvorivé dielne pre deti
  10:30 – Prednáška – výroba medoviny
  15: 00 – Koniec programu
  Celodenný sprievodný program: Prezentácia včelárskych pomôcok a predaj; ochutnávka medu, medoviny s možnosťou si zakúpiť produkty; maľovanie na tvár, možnosť pozorovania živých včiel; informovanie o pôsobení SZV ZO Nitra  a možnosť prihlášky do SZV.

 • Nedeľa  25.8. 2019
  Traktorparáda – výstava, jazdy historických traktorov, vybrané dynamické ukážky spracovateľských technológií
  Výstava vojenskej techniky
  Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  10:00, 11:30)
  Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
  Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume
  Sprístupnenie expozícií skanzenu (Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
  Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo (začiatok prehliadok o 11:00 a 14:00)
  Predaj čerstvých pekárenských výrobkov
  12:00 Vystúpenie folklórneho súboru Jaročan
  13.00 Ukážky bojov z 2. svetovej vojny


Vstupné na výstavu 5 €, zľavnené 3 €.
Výstava je otvorená 22. - 24.8. (štvrtok-sobota) od 9.00 do 18.00 h, 25.8. (nedeľa) od 9.00 do 17.00 h.

Kalendár podujatí