Ďakovná sv. omša

Dátum podujatia: 12. September 2019
admins/28-08-2019_09-37-58_crop.jpg

o 18.00 h, Kostol sv. Jozefa - Zoborský kláštor, https://zoborsky-skraslovaci-spolok.webnode.sk/

Ďakovná sv. omša 

Mons. THDr. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát bude sláviť sv. omšu a pri sv. omši bude ďakovať za 89 rokov života a 66 rokov kňažskej služby v nitrianskej diecéze. Zároveň si pripomína 46 rokov menovania pápežským prelátom - Monsignorom a nitrianskym kanonikom - Lektorom a 13 rokov titulárnym opátom zoborským.

Kalendár podujatí