Deň s komisárkou pre osoby so zdravot. postihnutím

Dátum podujatia: 12. September 2019

od 15.00 do 17.00 h, Mestský úrad - miestnosť č. 634, Štefánikova 60, www.nitra.sk

Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
Ľudia majú rôzne starosti – väčšieho i menšieho charakteru. No len keď ich postihne zdravotný problém, uvedomia si, akú cenu má ľudské zdravie. Komisárka bude k dispozícii občanom, ktorým priamo na mieste poskytne poradenstvo alebo spíše podnet. Občania môžu využiť tento priestor na individuálne konzultácie so zástupcami Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.

Kalendár podujatí