film Prípad Barnabáš Kos

Dátum podujatia: 15. Október 2019

o 18.00 h, Kinoklub Tatra - Staré divadlo, ul. 7. pešieho pluku, www.kinoklubnitra.sk

PRÍPAD BARNABÁŠ KOS
*sk  *PROJEKT 100
Satirická tragikomédia režiséra Petra Solana, nakrútená podľa poviedky Petra Karvaša pranieruje (stále aktuálne!!) prejavy byrokratizmu, pokrytectva a diletantstva. Príbeh nečakaného kariérneho vzostupu snaživého trianglistu Barnabáša Kosa, ktorý sa najmä pre svoju spoľahlivosť a nekonfliktnosť stane náhle riaditeľom symfonického orchestra. Skromný hudobník, ktorý nikdy nehral „prvé husle“ sa najprv bráni, časom však podlieha zvodom funkcie. Zatiaľ čo si užíva ochranu vyššie postavených a pochlebovanie podriadených, nielen dianie v orchestri postupne nadobúda kafkovsky absurdný charakter.
(Československo, 1964, 92´, 3 € / 4 €)
Kalendár podujatí