Peter Valiska-Timečko prednáška

Dátum podujatia: 19. November 2019
admins/24-09-2019_01-09-04_crop.jpg

o 18.00 h, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, www.nitrianskagaleria.sk

Peter Valiska-Timečko
Se_LEKCIA / Polohy akčnej grafiky

V rámci podujatia Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX. so zameraním na GRAFIKU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok
Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

Vstup voľný.

Kalendár podujatí