výstava František Kolář Antikoncept

Dátum podujatia: 11. Október 2019 do 07. November 2019
admins/25-09-2019_12-00-47_crop.jpg

Trafačka, J. Kráľa 65, www.trafacka.sk

výstava František Kolář Antikoncept
Touto výstavou sa František Kolář, po minuloročnej výstave Deformity, a rok predtým aktami, spracovanými rôznymi historickými technikami 19.storočia, predstaví klasickou portrétnou fotografiou – plátnami. Polovica plátien je súčasná a druhá polovica je povyťahovaná zo „šuplíka(ov)“, doteraz buď nepublikovaných, alebo nevystavovaných. Modelmi boli, stáli či sedeli Žena, žena matka, žena čakajúca potomka, žena učiteľka, žena lekárka, dievča, snový alebo melancholicky stvárnený portrét, žienka domáca či žena podnikateľka, žena trpiaca fóbiou z ľudí, baletka.... extravagantný účes.
Autor zjavne prešiel klasickými školami dvadsiateho storočia a školami, ranými rokmi storočia následného. Výrazové prostriedky, ako čierno biele podanie, silný kontrast, či nekonečná škála šedých, používanie extrémne dlhých expozičných časov, neustála prítomnosť hry tieňov, vytvárajú alebo dávajú do popredia zvláštnu emóciu, kedy sa autor pokúša nahliadnuť za „oponu“, ktorá je viac menej u každého spustená, i keď nie celkom a vždy , ale občas sa podarí za ňu nahliadnuť do sveta nálad.

Kalendár podujatí