Slovensko v obrazoch

Dátum podujatia: 11. November 2019
admins/03-10-2019_03-21-18_crop.jpg

o 9.30 h, Nové divadlo, Dom matice slovenskej, Dolnočermánska 737, www.novedivadlo.sk

Slovensko v obrazoch

Inscenácia na motívy štyroch Švantnerovych poviedok o tom, ktorá suka je dobrá, ako sedliak až k smrti rodnú hrudu miluje, prečo je ľudská hra vždy taká nebezpečná a čo sa stane s Piargami, keď sa v nich diabol narodí...
O Švantnerovom obraze Slovenska a nielen o ňom.       

Kalendár podujatí