Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

Dátum podujatia: 09. Október 2019 do 11. Október 2019
admins/08-10-2019_10-15-53_crop.jpg

kostoly v Nitre

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

streda 9. októbra 2019
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily - sestry Vincentky

 • 6.00 h     Ranné chvály
 • 6.30 h     Svätá omša
 • 9.00 h     Modlitba posvätného ruženca, litánie
 • 11.00 h   Svätá omša
 • 13.00 h   Eucharistická adorácia
 • 14.00 h   Akadémia Proroctvo a Nádej
 • 15.00 h   Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
 • 16.00 h   Modlitba posvätného ruženca, Litánie, Rozlúčka s relikviami
Kostol sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
 • 17.30 h   Privítanie relikvií, modlitba posvätného ruženca
 • 18.30 h   Svätá omša
 • 19.30 h   Eucharistická adorácia, osobné uctenie relikvií
 • 21.00 h   Celonočná adorácia


štvrtok 10. októbra 2019
Kostol sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
 • 6.00 h     Svätá omša, rozlúčka s relikviami

Kláštor Najsvätejšej trojice - Ružové sestry
 • 7.30 h     Privítanie relikvií, sv. omša, eucharistická adorácia, osobné uctenie relikvií
 • 10.15 h   Rozlúčka s relikviami

Kňazský domov Promeritae Quieti sv. Svorada
 • 10.45 h   Privítanie relikvií, modlitba posvätného ruženca
 • 11.30 h   Svätá omša, osobné uctenie relikvií
 • 15.00 h   Ruženec k Božiemu milosrdenstvu, rozlúčka s relikviami

Katedrála sv. Emeráma (Nitriansky hrad)
 • 16.00 h   Privítanie relikvií pri františkánskom kostole, Procesia do Katedrály sv. Emeráma, Litánie, Uctenie relikvií, Večerné chvály
 • 18.00 h   Svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, Eucharistická adorácia za kňazské a rehoľné povolania
 • 22.00 h   Záverečné požehnanie

Piatok 11. októbra 2019
Katedrála sv. Emeráma
 • 7.00 h     Svätá omša, Rozlúčka s relikviami

Kláštorný kostol Navštívenia Panny Márie - Dolné Mesto, Farská ul.
 • 8.45 h     Privítanie relikvií
 • 9.00 h     Svätá omša
 • 10.00 h   Uctenie relikvií sprevádzané modlitbou a spevom žiakov SKŠ v Nitre
 • 14.00 h   "Teraz hovorí sv. Vincent" modlitba v tichu
 • 15.00 h   Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, Rozlúčka s relikviami

Kostol sv. Gorazda Klokočina
 • 16.00 h   Privítanie relikvií, osobné uctenie relikvií
 • 17.15 h   Modlitba posvätného ruženca, Litánie
 • 18.00 h   Svätá omša, Momenty zo života sv. Vincenta očami detí
 • 19.30 h   Osobné uctenie relikvií
 • 20.00 h   Rozlúčka s relikviami Viac informácií na www.biskupstvo-nitra.sk/relikvie-sv-vincenta-v-nitrianskej-dieceze alebo www.vincentini.sk

Kalendár podujatí