Slávnostné ocenenie darcov krvi

Dátum podujatia: 20. November 2019
admins/25-10-2019_12-47-59_crop.jpg

o 16.00 h, Synagóga, ul. Pri Synagóge

Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
Usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra.
Vstup na pozvánky.

Kalendár podujatí