Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2019!

Dátum podujatia: 19. November 2019
admins/28-10-2019_12-54-12_crop.jpg

od 10.00 do 11.00 h, Športová hala Olympia, Chrenovská 22/16

Bubnovačka
„ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ!“
V jednom rytme zaznie Slovenskom dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoríme v spoločnosti tému včasnej prevencie. NITRA zapája a podporuje myšlienku „ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ!“, už šiesty rok.
S rytmom bude bubnujúcim pomáhať Igor Holka spolu s bubnovou show CAMPANA BATUCADA https://www.facebook.com/CampanaBatucada/. Vítaný je každý. Stačí si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať.


Minulý rok bubnovalo v Nitre 732 detí a 81 dospelých z osemnástich škôl. 

NEMÁTE BUBON? NEVADÍ.
Zapojiť do bubnovačky sa môžete s použitím variech a hrncov, vedier a palíc, PET fľašami či len poriadnym dupotaním nôh. Nie je dôležitá forma bubnovania, či miesto, kde sa zapojíte, ale téma, ktorú potrebujeme v spoločnosti rozpútať:

ŽE S DEŤMI JE POTREBNÉ O NÁSILÍ HOVORIŤ.
Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia musíme začať riešiť na Slovensku nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši. Preto bubnujeme. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať. Je dôležité, aby rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať, a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého.

Bude skvelé, ak okrem bubnovania, tému prevencie pred násilím podporíte aktivitami, ako napríklad premietaním tematických filmov, rozhovormi, diskusiami, vytvorením osvetových tabúľ v škole, či napríklad aj súťažou v kreslení mesta/obce/školy/triedy/... bez násilia. Alebo týždeňom dobrých skutkov. So všetkými aktivitami sa neváhajte pochváliť.

Ak nemôžete prísť do haly a bubnovať budete vo svojej škole, neváhajte a pridajte videá a fotky na nástenku tejto nitrianskej udalosti a určite sa pochváľte počtom zapojených detí a dospelých. V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať Centrum Slniečko na darujem@centrumslniecko.sk. Sú pripravení odpovedať, prípadne poradiť, pomôcť.

Všetky nahlásené mestá, obce, každá škola, škôlka či organizácia budú súčasťou mapy BUBNOVAČKA 2019 na www.kozmove-dobrodruzstva.sk.

Kalendár podujatí