Erasmus Village

Dátum podujatia: 13. November 2019
admins/06-11-2019_03-21-22_crop.jpg

od 9.00 do 13.00 h, Pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2

Erasmus Village
Každoročná medzinárodná akcia, súčasť Študentských dní nitrianskych univerzít 2019.
Zahraniční študenti študujúci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programov Erasmus+, Erasmus Mundus ponúknu prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“ nielen záujemcom o študijné pobyty v zahraničí.

Kalendár podujatí