Dlhý, Široký a Bystrozraký

Dátum podujatia: 19. Január 2020
admins/05-12-2019_10-15-37_crop.jpg

o 15.00 h, Staré divadlo Karola Spišáka – Veľká sála, ul. 7. pešieho pluku, www.sdn.sk

Dlhý, Široký a Bystrozraký
Hra plná dobrodružstva, odvahy a najmä priateľskej pomoci nadväzuje na pôvodnú verziu známeho českého literáta Karla J. Erbena. V réžii skúseného Kamila Žišku sa počas princovho putovania za krásnou pannou oboznamujeme s tromi neobyčajnými vandrovníkmi. Tí nás naučia súdržnosti, dokážu nám, že aj nemožné sa môže stať skutočnosťou a že každý z nás je v niečom výnimočný a dôležitý.
Vstupné 6 €.

Kalendár podujatí