Nitra Context

Dátum podujatia: 12. December 2019
admins/09-12-2019_09-55-41_crop.jpg

od 18.30 do 19.30 h, Kultúrny dom Párovské Háje, Ulička 1

Nitra Context
Asociácia Divadelná Nitra pozýva na prezentáciu výsledkov rezidencie talianskych umelcov. Tím pod vedením novátorského umelca Alessandra Carboniho udomácnil na rezidencii v Nitre a od 1. decembra 2019 tu pripravuje unikátne vizuálno-pohybové dielo s názvom Context.

„...umelci v tejto inscenácii využívajú telo ako kartografický nástroj, ktorým budú mapovať územie mesta,“ vysvetľuje manažérka projektu #BeSpectACTive! Anna Šimončičová.

Výsledkom práce v Nitre bude pohybové dielo, ktoré plní úlohy tzv. zúčastnenej mapy. Tá prinesie pohľad na špecifický socio-kultúrny priestor, teda nielen geografické územie, ale územie, v ktorom sú spoločne užívané isté kultúrne a sociálne hodnoty. To všetko bude predstavené prostredníctvom tanečno-pohybových prvkov, ktoré na javisku doplní vizuálne atraktívna geometrická inštalácia. 

Do tvorby inscenácie je zapojených 6 obyvateľov Nitry a okolia, ktorí sa prihlásili do otvorenej výzvy Asociácie Divadelná Nitra a počas dvoch workshopov 3. a 9. decembra spoluvytvárajú toto jedinečné tanečné dielo.

Po dvoch kreatívnych týždňoch v Nitre budú talianski umelci pokračovať v tvorbe a vystúpeniach v ďalších siedmich metropolách, medzi nimi aj v New Yorku, Montreali, Záhrebe či Budapešti. Všetky tieto mestá, vrátane Nitry, a ich jedinečný charakter, sa stanú napokon súčasťou diela. Alessandro Carboni je totiž interdisciplinárny umelec, interpret a výskumník, ktorého projekty skúmajú na javisku vzťahy medzi telom a priestorom mesta.

INSCENÁCIA CONTEXT vzniká v spolupráci so zahraničnými partnermi CapoTrave / Kilowatt (Taliansko), Bakelit M. A. C. (Maďarsko), Domino Udruge (Chorvátsko) a predstavuje súčasť medzinárodného projektu Be SpectACTive!. Európsky uznávaný projekt tvorený sieťou 19 európskych partnerov sa zameriava na rozvoj publika a umeleckej tvorby, výmenu kontaktov a výskum v oblasti múzických umení. Asociácia Divadelná Nitra sa v ňom usiluje o zapojenie Nitranov do umeleckej tvorby a kultúrneho diania v meste, vytvára nadlokálne kontakty s umením a podporuje vzťah k umeniu a kultúre.

VSTUP NA PREZENTÁCIU DIELA JE VOĽNÝ.
ZÁUJEMCOM ODPORÚČAME VYUŽIŤ LINKU MHD Č. 11 (odchod z Centrum, Mlyny o 17:42).


Projekty Asociácie Divadelná Nitra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektov.
Realizované s finančnou podporou programu Európskej Únie Creative Europe a programu Podpory regionálneho rozvoja Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Belgického veľvyslanectva zastúpenia Flámskej vlády v Českej republike VisitFlanders - Fiandre e Bruxelles .
Rezidencia sa uskutočňuje aj vďaka podpore a spolupráci s Mesto Nitra, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Katedra translatológie FF UKF v Nitre.
Za spoluprácu tiež ďakujeme firme SEVOsound.

Kalendár podujatí