workshop "Cítim Istotu a Stabilitu"

Dátum podujatia: 25. Január 2020

od 9.00 do 13.00 h, Trafačka, J. Kráľa 65, www.trafacka.sk

workshop Cítim Istotu a Stabilitu
Workshop - občianske združenie Amaru – jogové centrum.
Viac informácií fcb workshop.

Kalendár podujatí