výstava Slovensko – Slovinská dimenzia

Dátum podujatia: 16. Január 2020 do 01. Marec 2020
admins/10-01-2020_10-12-05_crop.jpg

pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h, sobota - nedeľa od 10.00 do 17.00 h,
Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1, www.muzeumnitra.sk

výstava Slovensko – Slovinská dimenzia
V súčasnosti nám internet poskytuje rýchlejšiu možnosť dostať sa k rôznym informáciám. Aj napriek tomu však neustále prichádza k rôznym omylom. Jedným z nich je i časté mýlenie si Slovenska so Slovinskom v rôznych krajinách. Táto skutočnosť spomedzi ostatných viedla k vzniku putovnej výstavy Slovensko-Slovenská dimenzia pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky v roku 2016. Námet výstavy so zámerom poukázať na odlišnosti týchto dvoch krajín vznikol medzi veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku Bernardou Gradišnik, vysokoškolskými učiteľmi a študentmi. Výstava sa venuje dejinám oboch republík, mestám i mapovaniu prírodného prostredia, významným osobnostiam, povestiam o hradoch a prírodných útvaroch prostredníctvom bannerov v troch jazykových mutáciách. Súčasťou sú i rôzne tradičné predmety, dnes už ľudovej kultúry. 
Vstupné dospelí 2 €,  žiaci, študenti, dôchodcovia 1 €.

Kalendár podujatí