Borina - Šibeničný vrch

images/31-03-2015_10-41-30_crop.jpg

Ďalším ostrovom zelene v meste Nitra je zalesnená vyvýšenina Šibeničný vrch (218 m), ktorá je o niečo nižšia ako východne ležiaca Kalvária. Vo veľkomoravskom období tu stálo menšie útočiskové hradisko. Na prelome 16. a 17. storočia bol obyvateľmi Nitry na Šibeničnom vrchu vybudovaný malý renesančný strážny objekt, ktorý nesie názov „Turecká varta“. Strážna veža bola vybudovaná na obranu pred tureckými vpádmi. Dnes je obľúbeným vychádzkovým miestom obyvateľov mesta Nitry.

V minulosti sa tento kopec nazýval Borina. Tento názov pochádza od borovíc, ktoré tu boli umelo vysadené a tvoria rozsiahly porast na väčšine plochy Šibeničného vrchu. Pomenovanie Šibeničný vrch sa používa od roku 1848, keď naň presťahovali šibenicu pôvodne stojacu pri mestskom cintoríne.

Časť lesného porastu na Šibeničnom vrchu tvorí okrem borovice čiernej aj porast lipy malolistej. V okrajových častiach, najmä na juhozápade a západe Šibeničného vrchu, možno nájsť aj iné dreviny, napr. dub cerový alebo dub letný. Lesný porast tu pôsobí prirodzeným dojmom. Z krov prevládajú teplomilné kry – bršlen bradavičnatý, bršlen európsky, višňa mahalebková a iné. Na západnom okraji Šibeničného vrchu sa zachovali na malej ploche pozostatky kedysi rozsiahlejších lúčnych porastov. Možno tu nájsť typické stepné trávy – kostravu valeskú, kavyľ vláskovitý s kučeravo stočenými osťami kláskov, alebo vzácnejšie tiež fúzatku prstnatú. Na jar skrášľuje lúčky hlaváčik jarný a veronika rozprestretá. K letným druhom patria nenápadný, ale vzácny prerastlík prútnatý, cesnak žltý, kotúč poľný – pichľavá rastlina guľovitého vzrastu, označovaná ako „stepný bežec“. Takto sa označujú rastliny prispôsobené na rozširovanie plodov pri kotúľaní celej rastliny vetrom po zemi.

Kalendár podujatí