Prenájom ceruziek a citylightov

Cenník výlepu na citylighty
Na prenájom sú k dispozícii 3 ks, umiestnené na pešej zóne.
Citylight má dve strany. 
Jedna strana výlepnej plochy vo forme nálepky s rozmermi 1200 x 1740 mm.
Výlep si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.

Cenník:
počet dní         formát                      cena / ks
1-30          1200 x 1740 mm              50 €
Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.

  

Cenník výlepu "ceruzky"
Na prenájom sú k dispozícii 3 ks, umiestnené na pešej zóne.
Formát "ceruziek" je atypický 76x113x59x83.
Prípustný je výlep formou nálepky.
Jednému žiadateľovi je možné prenajať max. 1 "ceruzku" obojstranne.
Výlep si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.

Cenník:
počet mesiacov    formát     cena/ks/jedna strana
1 - 3                  atypický             80 €
1 - 6                  atypický           150 €
1 - 9                  atypický           230 €
1 - 12                atypický           320 €
Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.

 

Kalendár podujatí