Chrenová

Mestská časť Chrenová dostala názov podľa obce, ktorú k Nitre pričlenili v roku 1960. Názov Chrenová sa používa od roku 1945, predtým sa obec nazývala Tormoš. Podľa listiny z roku 1271 na tomto území jestvovala osada Tremes, ktorá bola spolu s Nitrianskym hradom súčasťou kráľovského majetku. V 14. storočí tu stáli dve obce. Malý Tormoš patril Nitrianskej kapitule, Veľký Tormoš spočiatku vlastnili zemania, neskôr sa stal poddanskou obcou nitrianskeho biskupa. Počas stavovských povstaní obe dediny spustošili kurucké vojská. Po pričlenení k Nitre sa v Chrenovej udiali veľké zmeny. Pôvodne poľnohospodárska obec sa premenila na veľký obytný súbor tvorený panelovými domami. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola Chrenová najväčším sídliskom v Nitre a jedným z najväčších na Slovensku. Z pôvodnej obce sa nezachovalo takmer nič. Počas výstavby Dlhej ulice padla za obeť starobylá zvonica z roku 1770, a tak je dnes hádam jedinou „staršou“ stavbou areál kostola a kultúrneho domu z roku 1943.
Sídlisko Chrenová je jedným z najlepších povojnových sídliskových komplexov na Slovensku. Jednoduchá skladba typových domov v podobe rovnoramenného písmena Y (trojposchodový a trinásťposchodový typ). Autor urbanistického riešenia: Michal Maximilián Scheer. Realizácia projetku v rokoch 1963 - 1965. 
Sídlisko Chrenová je zapísané v urbanisticko-architektonickej knihe UNESCO. 

Kalendár podujatí