Kultúrne domy a Fórum mladých

Fórum mladých
Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 ročných mladých ľudí (študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty) a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít,  podporovať ich talent, rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

 

Kultúrne domy
V kultúrnych domoch sa usporiadávajú kultúrno-spoločenské akcie, hudobné alebo audiovizuálne podujatia, koncerty, diskotéky, oslavy, kary, zábavy a iné spoločenské akcie vo verejnom alebo spoločenskom záujme.
Kultúrny dom DRAŽOVCE, Kultúrna 2
Kutúrny dom KRŠKANY, Roľnícka 14
Kultúrno-spoločenské centrum JANÍKOVCE, Hlavná 17
Kultúrny dom PÁROVSKÉ HÁJE, Ulička 1
Kultúrny dom Mlynárce, Dubíkova 35
Kultúrne centrum ZOBOR, Svätourbanská 31

 


Informácie
Mgr. Elena Klenková
Odbor kultúry
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Mail : klenkova@msunitra.sk
tel. 037 6502 299
mobil: 0902 960 667

 

 

Kalendár podujatí