Galéria Trafačka

images/04-02-2015_10-39-04_crop.jpg

Fotogaléria TRAFAČKA, zrekonštruovaná budova bývalej transformátorovej stanice, je nový priestor pre fotografiu, ktorú založil nitrian,sky fotograf František Kolář.

Ambíciou fotogalérie je poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvoriť dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér. V ňom sa už v súčasnej dobe konajú vzdelávacie kurzy v odbore fotografia. Výstavy, kurzy, workshopy, semináre sú hlavným smerovaním fotogalérie.

Fotogaléria Trafačka
Janka Kráľa 65
tel.:  +421 (0) 905 651 667
www.trafacka.sk

Kalendár podujatí