Janíkovce

Mestská časť leží pomerne ďaleko od centra na juhovýchodnom okraji mesta. Do roku 1976 bola samostatnou obcou, ktorej história siaha do 12. storočia. Spomína sa v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom Emna. Avšak aj po zlúčení s Nitrou si Janíkovce zachovali pôvodný vidiecky charakter.

Kalendár podujatí