Klokočina a Diely

Sídliská Klokočina a Diely, mestské časti, ktoré boli vybudované v posledných dvoch desaťročiach 20. storočia.

Kalendár podujatí