Knihy o Nitre

V. Bárta a kolektív - Nitra, ako si ťa pamätáme (2016)

J.Novák, R.E.Pročka - Architektúra 20. storočia v Nitre (2016)

I. Točka - Historky spod mačacieho zámku (2016)

I. Točka - Tormoš - Chrenová (2015)

Mesto Nitra - Nitra - Objav miesto, zaži príbeh (2013)

L. Zrubec – Staronitrianske tragédie (1995) SJ

I. Točka – Nitra na medailérskych pamiatkach (2010) SJ

I. Točka – Z minulosti Chrenovej (2006) SJ

V. Judák a kol.autorov  - Nitriansky hrad a katedrálny chám - Bazilika sv. Emeráma (2012) SJ,AJ

Biskupský úrad spolu s Arch. ústavom - Kolíska kresťanstva na Slovensku (2011) SJ,AJ

M. Pecník a kolektív - Sv. Cyril a sv. Metod - 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko (2013)

P. Liba a S. Lauková - Svätý Cyril a svätý Metod v slovenskej literatúre (2012) SJ

Alfa a Omega - CyriloMetodská cesta pútnika (2013) SJ

M. Hetényi a P. Ivanič . Cyrilo - Metodské dedičstvo a Nitra (2012) SJ

Mesto Nitra - Almanach Nitra 2012 (2012) SJ

I. Točka a I. Kiko - Cyrilo-Metodská misia na medailách (2013) SJ

M. Šajgalík - I. Kiko - Cyrilo - Metodská misia vo filatelii (2014) SJ 

Emil Vontorčík - Nitrianske inferno (2010) SJ

Štefan Košovan - Nitra, the second coventry (2009) AJ

Mgr. Peter Poliak - Astronómia v Nitre (2016) SJ

Regionálne združenie VDI - Nitra a Nitriansko (2012) SJ

Krajský pamiatkový úrad v Nitre - Mapa najstarších sakrálnych pamiatok regiónu Nitra (2012) SJ

Regionálne združenie VDI - Za chuťou vidieka (receptár tradičných jedál) (2012) SJ

Mesto Nitra - Veduty mesta Nitry (1999) SJ, AJ, NJ

Ponitrianske múzeum v Nitre - Skvosty dávnovekého Slovenska (2000) SJ

Kalendár podujatí