Knihy o Nitre

Nitra sprievodca (Spectacular Slovakia, 2018)

Nitra City Guide (Spectacular Slovakia, 2018)

Mesto Nitra - Nitra - Objav miesto, zaži príbeh (2013)

V. Bárta a kolektív - Nitra, ako si ťa pamätáme 1, 2, 3 (2016, 2017, 2018)

A. Krčmár - Nitra na starých pohľadniciach (2.vydanie)

J. Novák, R.E.Pročka - Architektúra 20. storočia v Nitre (2016)

I. Točka, A. Fehér - Zvony Podzoboria (2017)

I. Točka - Historky spod mačacieho zámku (2016)

L. Zrubec – Staronitrianske tragédie (1995) SJ

I. Točka – Nitra na medailérskych pamiatkach (2010) SJ

I. Točka – Z minulosti Chrenovej (2006) SJ

V. Judák a kol.autorov  - Nitriansky hrad a katedrálny chám - Bazilika sv. Emeráma (2012) AJ

V. Judák, M. Mucha - Dom na skale (2017)

J. Steinhubel - Nitrianske kniežatstvo (2016)

kol. autorov - Významné osobnosti Nitry (1998)

D. Veliká - Nitra (2003)

A. Ruttkay, D. Veliká - Nitra - Návraty do minulosti (2003)

M. Pecník a kolektív - Sv. Cyril a sv. Metod - 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko (2013)

P. Liba a S. Lauková - Svätý Cyril a svätý Metod v slovenskej literatúre (2012) SJ

Alfa a Omega - CyriloMetodská cesta pútnika (2013) SJ

M. Hetényi a P. Ivanič . Cyrilo - Metodské dedičstvo a Nitra (2012) SJ

I. Točka a I. Kiko - Cyrilo-Metodská misia na medailách (2013) SJ

Štefan Košovan - Nitra, the second coventry (2009) AJ

Krajský pamiatkový úrad v Nitre - Mapa najstarších sakrálnych pamiatok regiónu Nitra (2012) SJ

Regionálne združenie VDI - Za chuťou vidieka (receptár tradičných jedál) (2012) SJ

Mesto Nitra - Veduty mesta Nitry (1999) SJ, AJ, NJ

Ponitrianske múzeum v Nitre - Skvosty dávnovekého Slovenska (2000) SJ

K. Felix - Medzičas (2017)

F. Perger - Život so scénou (2017)

I. Benca - V polohe znaku (2004)

M. Šajgalík - Nitra pohľadom filatelistu (2018)

A. Hlôšková, M. Hlôška - Recepty nitrianskych starých mám (2014)

 

Kalendár podujatí