Krajská knižnica Karola Kmeťka

images/26-11-2014_11-20-39_crop.jpg

Krajská knižnica Karola Kmeťka je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám.

Knižnica plní funkciu:
* obecnej knižnice pre mesto Nitra,
* regionálnej knižnice pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce,
* krajskej knižnice pre regionálne knižnice Nitrianskeho kraja.

Krajská funkcia knižnice spočíva predovšetkým v metodickej, vzdelávacej, poradenskej a štatisticko-analytickej činnosti
a v koordinovaní činnosti knižníc v oblasti plnenia celospoločenských úloh.

 

Výpožičný čas počas školského roku
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7.30 do 18.00 h, streda od 7.00 do 19.00 h

Pobočka knižnice na sídlisku Klokočina, Jurkovičova ul. 25
pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h

Pobočka knižnice na Zobore, Svätourbanská ul. 104/31
utorok, streda, štvrtok od 16.00 do 18.00 h

 

Kontakt:
Krajská knižnica Karola Kmeťka www.krajskakniznicanitra.sk
Knižnica, Fr. Mojtu 18, tel. 037 741 91 62
Pobočka Klokočina, Jurkovičova 25, tel. 037 651 98 61
Pobočka Zobor, Svätourbanská 31 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí