Kultúrno - spoločenský mesačník Nitra

Vydavateľ: Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre

Adresa redakcie a vydavateľa:
Mestský úrad
Štefánikova 60
950 06    Nitra

e-mailová adresa redakcie: synakova@msunitra.sk
tel. 037 6502 396

 

Archív od roku 2004 do 2015

Mesačníky rok 2016

Mesačníky rok 2017

Mesačníky rok 2018


Kalendár podujatí