Kultúrno - spoločenský mesačník Nitra

Vydavateľ: Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre

Adresa redakcie a vydavateľa:
Mestský úrad
Štefánikova 60
950 06    Nitra

e-mailová adresa redakcie: synakova@msunitra.sk
tel. 037 6502 396

 

Archív od roku 2004 do 2015

Mesačníky rok 2016

Mesačníky rok 2017

Mesačníky rok 2018


Mesačník Nitra končí, nahrádzajú ho modernejšie Radničné noviny ←
Nové periodikum je priamym nástupcom tradičného kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra, ktorý v našom meste vychádza už 43 rokov. Snahou redakčného tímu je zachovať kontinuitu a zároveň priniesť novú, modernejšiu formu a pestrejší obsah. Mesačník Nitra vychádzal v náklade 1000 kusov a občania si ho museli kupovať za 40 centov. Ešte pod pôvodným názvom Život a kultúra mesta Nitry vychádzal od marca 1977, v tom čase stál 1,50 Kčs. Od roku 1991 sa názov zmenil na Nitra. Svoju úlohu si plnil najmä po roku 1990, v období transformácie verejnej správy a prenosu kompetencií zo štátu na obce a mestá. Prinášal informácie o dianí na mestskom úrade a napĺňal hlavné ambície nitrianskej samosprávy, prezentovať svoju prácu pred občanmi. V súčasnom období, pri konkurencii internetového prostredia, sa priamy zmysel mesačníka s jeho dosahom na občanov, z pochopiteľných dôvodov, stráca.

Kalendár podujatí