Výlep plagátov

V Nitre zabezpečuje prevádzku plagátových plôch spoločnosť RENGL

Vedenie mesta schválilo uzavretie zmluvy so spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o. s účinnosťou od 16. 6. 2019. Spoločnosť RENGL sa zaoberá prevádzkovaním plagátových plôch tiež napríklad v Trnave, Nových Zámkoch či Komárne a desiatkach ďalších miest, tak ako na Slovensku, tak aj v Českej republike a Poľsku. Existujúce plagátové plochy umiestnené na území mesta RENGL prevezme do správy a bude zaisťovať ich kompletnú prevádzku.

Celkový počet plagátových plôch: 34 
V období od 10. januára do 29. februára 2020 bude na výlep k dispozícii 18 skruží (zoznam uvedený dole v Dokumentoch na stiahnutie) z dôvodu konania volieb do NR SR 2020.

Zberné miesto pre príjem plagátov aj objednávok:  v našom Turistickom informačnom centre, Štefánikova tr. 1, Nitra.

Uzávierka príjmu plagátov pre výlep je vždy do piatku, do 12.00 h.

Výlep prebieha štandardne v nedeľu.

Okrem štandardného výlepného dňa nedeľa majú zákazníci možnosť využiť aj expresnú ponuku výlepu plagátov do druhého pracovného dňa.

Na tomto zbernom mieste je možné objednať výlep plagátov nie len v Nitre, ale aj v Trnave, Nových Zámkoch, Komárne, Banskej Bystrici a ďalších mestách na Slovensku. Uzávierka príjmu plagátov pre ostatné mestá je v stredu do 12.00 h.

Najaktuálnejšie informácie o podmienkach a cenách výlepu plagátov, ale aj umiestnení plagátových plôch nájdete vždy na internetových stránkach www.rengl.sk alebo Vám ich radi poskytneme telefonicky na zákazníckom servise tel.: 0903 755 110.

 


Umiestňovanie volebných plagátov

Mesto Nitra v súlade s §16 zák.č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani ustanovilo VZN podmienky a miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Vyhradené plochy – skruže budú rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov.
Plagáty je možné umiestňovať len podľa označených čísel na skružiach, a to podľa toho, aké číslo bolo politickému subjektu vyžrebované po zaregistrovaní. 

Územné a priestorové vymedzenie miest na umiestňovanie volebných plagátov  Ikona súboru pdf (438 KB)

Voľby do NR SR 2020 - skruže betónové  Ikona súboru pdf (40 KB)

Voľby do NR SR 2020 - skruže plechové  Ikona súboru pdf (40 KB)

viac informácií nájdete na stránke https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/volby-do-nr-sr-10452

Kalendár podujatí