Golf

Golfové ihrisko Green Meadows, Ábelova ul., Ivánka pri Nitre, tel.: 00421 (0) 940 866 133, 
green meadowswww.golfnitra.sk

Red Oak Golf Club Lužianky, Korytovská 362/3, tel. 00421 (0) 903 550 845, www.redoakgolf.sk

 

Späť na zoznam

 

Kalendár podujatí