Loptové športy

Futsal
Futsalový klub MFSK Nitra, mfsknitra.sk

Hokejbal
HBK Nitrianski rytieri, www.hbknitra.sk
Farská hokejbalová liga, www.ccvcnitra.sk, www.fhbl.ccvcnitra.sk
Nitrianska hokejbalová organizácia, www.nihbo.sk

Volejbal
VK Ekonóm SPU Nitra, www.volejbalnitra.sk

Plážový volejbal, www.nbl.sk

Basketbal
BKM Junior UKF NItra, www.bkmnitra.sk
BKM SPU Nitra, www.bkmspunitra.sk

Hádzaná
UDHK, Mostná 29, tel.: 0905 711 976, e-mail: jasminka@mail.t-com.sk

Americký futbal, www.nitra-knights.szm.com

Florbal, www.dfanitra.sk

Korfbal, www.korfbal.skSpäť na zoznam

Kalendár podujatí