Kostol Narodenia Panny Márie Horné Krškany

images/05-01-2015_01-44-39_crop.jpg

Pôvodne neskororománsky kostol Narodenia Panny Márie údajne postavili koncom 13. st. zoborskí benediktíni. Nachádza sa na svahovitom teréne cintorína za železnič-nou traťou Nitra - Nové Zámky. V roku 1752 bol rozšírený, v 1. tretine 19. st. presta-vaný a empírovo prefasádovaný. V roku 1922 kostol poškodil požiar, obnovili ho však až v rokoch 1937 - 38. V tomto období tu boli na západnej stene svätyne objavené stredoveké fresky s vyobrazením Zoborského kláštora a Poslednej večere. Zaraďuje-me ich k italizujúcemu prúdu 2. pol. 14. st. Maľby reštauroval v 40. rokoch 20. st. akad. maliar Jelínek a v roku 2010 akad. maliar a reštaurátor V. Úradníček. V súčasnosti je kostol jednoloďový, s pravouhlým presbytériom na západnej strane a sakristiou z roku 1937 na južnej strane. K sochárskej výzdobe interiéru patrí poly-chrómovaný štukový reliéf sv. Terézie s tamojším kostolom v pozadí, umiestnený na severnej stene lode. V úprave exteriéru je položený dôraz na štítové priečelie s otvorenou predsieňou na dvojiciach stĺpov. Nad priečelím sa nachádza drevená zvo-nicová vežička s cibuľovitou strieškou. Fasády lode členia polkruhové okná a pilastre s rímsovými hlavicami, nesúce profilované kladie a podstrešnú rímsu. Z barokového hlavného oltára sa zachoval obraz Narodenia Panny Márie a drevené polychrómované plastiky sv. Anny a sv. Joachima.


SPÄŤ NA ZOZNAM


Fotogaléria: Kostol Narodenia Panny Márie Horné Krškany

Kalendár podujatí