Kostol sv. Michala Archanjela Dražovce

images/05-01-2015_01-53-20_crop.jpg

Kostol sv. Michala Archanjela je vybudovaný z  kameňa a zmiešaného muriva, má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovou svätyňou na východe a s murovanou ihlancovou vežou na západe. Archeologicky odkrytý pôvodný kostol datujeme do obdobia okolo pol. 11. storočia. Výstavba objektu siaha do obdobia prelomu 11. a 12. storočia. Najstarší kostol mal obdĺžnikovú loď a podkovovitú svätyňu. Vo svätyni sa zachovala aj podmurovka pôvodného oltára. Dnešný kostol dostal stavebnými úpravami v 12. storočí románsky ráz. Loď bola rozšírená a pôdorys svätyne sa zmenil na polkruhový. Nasledovala dostavba múrov lode a preklenutie svätyne novou konchou. Na začiatku 13. storočia bola postavená empora a veža. V 1. pol. 20.storočia dostal kostol nový krov a strechu a v 2. pol. toho storočia omietky a dlažbu. V r. 1993 - 1999 bol kostol obnovený so zvýraznením jeho románskeho charakteru. Medzi cenné architektonické detaily fasád patria románske polkruhové okná, presvetľujúce loď a kamenná armatúra nároží, portál z konca 18. storočia so zvyškami pôvodného románskeho portálu a dve kópie kamenných nápisových tabúľ, viažuce sa k úpravám kostola v r. 1780 a 1829. V interiéri sú reštaurované zvyšky románskych omietok a neskorogotickej šablónovej výmaľby v sivočiernej a červenej farebnosti s geometrickým kosoštvorcovým motívom. Zariadenie tvorí tehlový oltár z r. 1999.


SPÄŤ NA ZOZNAM


Fotogaléria: Dražovský kostolík

Kalendár podujatí