Strážna veža Turecká varta

images/17-07-2013_12-41-51_crop.jpg

Tento malý renesančný strážny objekt vznikol na prelome 16. a 17.storočia a bol vybudovaný obyvateľmi mesta Nitry ako obrana pred tureckými vpádmi. Objekt sa nachádza na výraznej homoľovitej vyvýšenine nazývanej Borina, resp. Šibeničný vrch. Objekt tvorí valcová stavba z tehlového muriva, vybudovaná na kruhovom pôdoryse, ukončená zvonovitou murovanou kupolou. Vstupný otvor na úrovni prízemia so segmentovým záklenkom zdôrazňuje predstavaný portál. Strážna veža bola v minulosti viackrát v ruinálnom stave. Posledná oprava a dostavba sa uskutočnila v 60. rokoch 20. storočia. V súčasnosti je bez fortifikačných, výtvarných a umelecko-remeselných prvkov. Pôvodne bol tento kopec holý, dnes je už obrastený hustou borinou - až v 80. rokoch 19. storočia bol na vŕšku vysadený borovicový lesík. Dnes sa „Turecká varta“ nachádza v hustom lesnom poraste. Strážna veža bola vybudovaná na sledovanie prístupovej cesty do Nitry z juhozápadu /od Šale/. Veža je časťou obranného systému, do ktorého patrila aj päťhranná pozorovateľňa na temene Kalvárie /dnes prebudovaná na kaplnku/ a už zničená strážna veža vo Veľkých Janíkovciach. Veža na Kalvárii kontrolovala cestu od Nových Zámkov, strážna veža vo Veľkých Janíkovciach sledovala cestu od údolia Žitavy. Zo všetkých troch veží - „várt“ posielali signály hradnej posádke, ktorá bránila mesto.
Dnes je Turecká varta spolu s vŕškom Borina obľúbeným vychádzkovým miestom Nitranov.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí