Strelnice

STRELNICA (FRAŇO ZBRANE), Sikárska 7, tel. 037 6541 403, www.strelnica-frano.sk
otvorené:
pondelok, utorok, streda, piatok od 7.45 do 17.00 h
štvrtok od 7.45 do 20.00 h
sobota od 10.00 do 14.00 h


STRELNICA DRAŽOVCE, kontakt p. Beňo 0905 590 319

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, Školská 919, tel. 037 77 982 01, www.kastielmojmirovce.sk


PENZIÓN DOLINA, Svätojánska ulica 467, Horné Lefantovce, tel. 0907 112 102,  www.penziondolina.sk

 

Späť na zoznam

Kalendár podujatí