Transformátorová stanica

images/26-07-2017_11-53-19_crop.jpg

Secesná budova bývalej transformátorovej stanice je dokladom priemyselnej architektúry počiatočného obdobia elektrifikácie Slovenska. Objekt je významný iba svojím zovňajškom. Ide o jednu z prvých transformátorových staníc na Slovensku, ktorá bola postavená v r.1913. Po ukončení prevádzky boli jej priestory využívané iba sporadicky. Približne od roku 1986 bola úplne opustená, chátrala stále viac a navyše plnila funkciu verejného smetiska. V roku 1987 sa začali členovia ochranárskych zoskupenia v Nitre zaujímať o budovu viacmenej opustenej trafostanice. Postarali sa o zabezpečenie budovy proti ďalšej devastácii a iniciovali zápis do zoznamu technických pamiatok. Dnes je sídlom fotogalérie Trafačka.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí