Kasárne (Mestská tržnica)

images/25-07-2017_03-48-40_crop.jpg

Budova bola postavená podľa projektu J. Lyku v rokoch 1889-1890. Budova bola postavená za bývalými hradbami, boli tu vojenské kasárne pre 60. prápor domobrany. Stali sa typových vzorom stavieb po celom Uhorsku.

Bežný trh sa konal každý utorok a piatok na mestskom trhovisku na Damborského ulici, roku 1922 sa MZ rozhodlo o preložení trhoviska za nádražie, čo bolo zrealizované v roku 1926. Spojenie Čermáňa s mestským trhoviskom zabezpečil novovybudovaný most ponad železničnú trať. Po dokončení budovy novej pošty roku 1930 priestor za ňou upravili na nové mestské trhovisko.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí