Budova administratív, Štefánikova 68

images/25-07-2017_04-42-56_crop.jpg

Budova je dnes sídlom Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Objekt budovy administratív predstavuje funkcionalistickú stavbu.
Budovu projektoval aj navrhol staviteľ Ing. Ján Tomaschek. Neskôr bola postavená podľa nového projektu architekta Františka Faulhammera v rokoch 1937 – 1939.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí