Meštiansky dom, Kupecká 16

images/26-07-2017_09-44-21_crop.jpg

Dom je situovaný v ochrannom pásme MPR a zároveň v PZ, je hodnotným dokladom vývoja architektúry a urbanizmu zo začiatku 20. storočia.
Trojpodlažný secesný meštiansky dom je postavený na staršom základe. Prízemie je architektonicky členené s troma vchodmi do budovy. Prízemie je oddelené vystupujúcou rímsou. Strecha vytvára podkrovný priestor a je členená ukončením hlavnej fasády /malé vežičky, vystupujúca rímsa/ a poloblúkovitými vikiermi.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

 

 


SPÄŤ NA ZOZNAM

 

 

Kalendár podujatí