Fara, Farská 18

images/26-07-2017_09-49-03_crop.jpg

Neskorobaroková budova fary zohrala dôležitú úlohu v cirkevnom živote mesta po polovici 18. storočia. Ide o vzácnu historickú barokovú architektúru v urbanistickej štruktúre mesta.
Budovu dolnomestskej katolíckej fary dal postaviť v r oku 1764 biskup Ján Gustínyi. Pôsobili tu spisovatelia, národovci ako Š.Súľovský, Š.Potocký, J.Ščasný, J.Wittek, M.Ďurkovič, J.Vagner a V.Nécsey. Od júla roku 1990 bola správa farnosti Dolného mesta zverená Spoločnosti Ježišovej.
Od júla 1995 spravujú farnosť znovu diecézni kňazi.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí