Dom bytový, Farská 24

images/26-07-2017_09-49-55_crop.jpg

Bytový dom na Farskej ulici predstavuje typ reprezentačného pavlačového nájomného domu.
Na základe dispozície, hmotovej skladby, architektonického výrazu interiéru a priečelia sa radí k najhodnotnejším stavbám zo secesným štýlovým prejavom v historickom jadre mesta.
Objekt vznikol v 1.desaťročí 20.storočia.
Dnes je budova po generálnej rekonštrukcii a svoje sídlo tu majú niektoré katedry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí