Meštiansky dom

images/25-07-2017_10-10-56_crop.jpg

K dolnej časti Malého seminára prilieha empírová palácová stavba z r.1915. Budova stojí na základoch staršieho objektu meštianskeho domu zo 17.storočia.
Budova je domom, kde bolo kedysi umiestnené Opatrovníctvo nábožných základnín, teda fundácie, ktoré venovali jednotlivých biskupi, arcibiskupi a iní cirkevní dobrodinci na založenie kňazského seminára a iných cirkevných ustanovizní v Nitre a na Slovensku.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.


SPÄŤ NA ZOZNAM

 

 

Kalendár podujatí