Meštiansky dom, Samova 18

images/25-07-2017_10-18-45_crop.jpg

Objekt vznikol ako neskororenesančná kanonická stavba v 17.storočí. Neskôr v r.1701 prestavaný. Je to jednoposchodová budova so štvorcovým pôdorysom, ku ktorému je vo dvore pristavený úzky blok. Objekt je dvojpodlažný s jednoduchou, farebne zvýraznenou fasádou.
Na prízemí sú stopy sgrafitovej výzdoby, ktoré prezrádzajú, že v stavbe bola kedysi kaplnka. V kuchyni je vidieť pôvodný otvorený komín na spôsob “čiernej kuchyne”.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

SPÄŤ NA ZOZNAM

 

 

Kalendár podujatí