Krajinné domky

images/26-07-2017_11-49-10_crop.jpg

Objekt sa skladá z viacerých budov – obytných jednotiek, ktoré stavalo bytové družstvo Spolku mládencov. Jeho vedúcim činiteľom bol prof. Dr. Ján Kasala, rodák z Poľného Kesova. Objekt vznikol v rokoch 1910 – 1912.
Obytný súbor je významným dokladom architektúry sociálneho bývania v medzivojnovom období. Výraznou hodnotou tohto objektu je jeho hmotne – priestorová skladba vhodne začlenená do urbanizovaného prostredia Kalvárie a spätosť s krajinným rámcom, v ktorom sa nachádza.


SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí