Podunajské múzeum Komárno

images/28-01-2015_03-13-36_crop.jpg

Lokalita:  mesto Komárno
Trasa:  Nitra – Nové Zámky – Hurbanovo - Komárno
Vzdialenosť od Nitry:  67 km
Iné atraktivity v okolí:  nádvorie Európy v Komárne, roľnícky dom Martovce

Bohaté dejiny Komárna a okolia dokumentujú expozície Podunajského múzea.

Stále expozície:
Hlavná budova múzea, Komárno - Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849
Budova múzea a knižnice - Obrazáreň múzea (18. -zač. 20. stor.)
Zichyho palác, Komárno - Komárno 1849-1945, Významní rodáci mesta: Mór Jókai a Franz Lehár
Bašta VI., Komárno - Rímske lapidárium
Roľnícky dom v Martovciach - Expozícia ľudovej architektúry a bývania

Kontakt: www.muzeumkn.sk

 

SPÄŤ NA ZOZNAM

 

Kalendár podujatí