Múzeum Jána Thaina Nové Zámky

images/28-01-2015_03-34-58_crop.jpg

Lokalita:  mesto Nové Zámky
Trasa:  Nitra – Nové Zámky
Vzdialenosť od Nitry:  38,6 km
Iné atraktivity v okolí:  mesto Hurbanovo, múzeum vodného mlynárstva v Kolárove

Stále expozície:
Po stopách predkov - praveké a včasnodejinné osídlenie Novozámockého okresu
Odviate časom - história Nových Zámkov
Z klenotnice ľudového umenia
Zo života predkov
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor - život a dielo

Vysunuté expozície:
Dom ľudových tradícií vo Svodíne - etnografická (Svodín č. domu 305)
Archeologické múzeum vo Svodíne - Praveké dejiny Svodína (Svodín č. domu 306) 
Dva zaniknuté stredoveké kostoly vo Svodíne

Kontakt: www.muzeumnz.sk

SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí